Kancelaria Adwokacka Honorata Janik-Skowrońska
PL EN

W jaki sposób legalnie promować placówki medyczne?

wstecz

W dzisiejszych czasach reklama jest istotnym elementem w działalności gospodarczej przedsiębiorców. Przemyślana i dobrze zaplanowana koncepcja reklamowa może w znaczący sposób przyczynić się do wzrostu korzyści dla firmy oraz zapisać się na trwałe w świadomości potencjalnych klientów. Należy jednak podkreślić, że reklama placówek medycznych powinna czynić zadość zasadzie ochronie zdrowia publicznego oraz konstytucyjnej zasadzie prawa każdego do ochrony zdrowia. Akcent reklamy placówki medycznej przede wszystkim winien być skierowany na rolę informacyjną i edukacyjną reklamy. Wymóg ten dotyczy zarówno zakładów publicznych, jak i prywatnych. Ograniczenia komercyjnych reklam podmiotów leczniczych wynikają z realizacji zasady ochrony zdrowia. Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 14, poz. 89 z póź. zm.). w art. 18 b mówi, iż ZOZ może podawać do publicznej wiadomości informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych. Forma i treść przekazywanych informacji nie może posiadać cech reklamy.

O tym, jaka reklama jest przez prawo dozwolona, informuje nas uchwała Naczelnej Rady Lekarskiej nr 29/11/VI z dnia 16 grudnia 2011 roku dotycząca szczegółowych zasad podawania do publicznej wiadomości informacji o udzieleniu przez lekarzy i lekarzy dentystów świadczeń zdrowotnych.

Dozwolone informacje zamieszczone w reklamie placówki medycznej to:

 • tytuł zawodowy, imię i nazwisko,

 • miejsce, dni i godziny przyjęć,

 • rodzaj wykonywanej praktyki zawodowej,

 • stopień naukowy, tytuł naukowy,

 • specjalizacje,

 • umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, szczególne uprawnienia,

 • numer telefonu,

 • określenie cen i sposobu płatności w przypadku przekazywania tych informacji poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej praktyki zawodowej lub poprzez specjalne telefony informacyjne.

Informacje te mogą być udostępniane wyłącznie poprzez:

 • nie więcej niż 2 stałe tablice ogłoszeniowe na zewnątrz budynku, w którym prowadzona jest praktyka i dodatkowo nie więcej niż 2 tablice ogłoszeniowe przy drogach dojazdowych do siedziby praktyki;

 • ogłoszenia prasowe w rubrykach dotyczących usług medycznych;

 • informacje zawarte w książkach telefonicznych i informatorach o usługach medycznych w dziale dotyczącym usług lekarskich;

 • zamieszczenie informacji na stronach internetowych;

 • specjalne telefony informacyjne

Informacja taka nie może nosić cech reklamy, a w szczególności zawierać:

 • żadnej formy zachęty ani próby nakłaniania do korzystania ze świadczeń zdrowotnych;

 • informacji o metodach, ich skuteczności i czasie leczenia oraz obietnic i potocznych określeń;

 • określenia cen i sposobu płatności, z wyjątkiem określenia cen i sposobu płatności w przypadku przekazywania tych informacji poprzez zamieszczania ich na stronie internetowej praktyki zakładowej lub poprzez specjalne telefony informacyjne;

 • informacji o jakości sprzętu medycznego.

Skoro promocje, chwytliwe hasła i wiele innych metod jest niedozwolone, zostaje zatem niewiele możliwości, które mogą wyróżnić placówkę medyczną od pozostałych. Warto pokazać pozamedyczne korzyści płynące z wyboru naszej działalności. Przykładem może być duży, bezpłatny parking, udogodnienia dla osób starszych, niepełnosprawnych i matek z dziećmi, niedaleka odległość do środków komunikacji miejskiej. Pewne informacje można przedstawić poprzez komunikację zdjęciową. Zdjęcia budynku, nowocześnie urządzonego gabinetu wykonane przez profesjonalnego fotografa mogą pomóc w przyciągnięciu potencjalnych klientów. Warto również zastanowić się nad sloganem, który byłby umieszczony przy logotypie firmy, a jednocześnie nie łamałby obecnego prawa. Kolejną metodą wypromowania swojej działalność może być pojawienie się jako ekspert danej dziedziny w lokalnej prasie. Artykuł z pewnością zajmie większą część strony niż reklama i bardziej przykuje uwagę czytelników. Zadbanie o wewnętrzne odczucia, by pacjent miał wrażenie profesjonalizmu i troski np.: poprzez pytanie o jego samopoczucie, wygodę może wpłynąć na to, że zacznie się o nas mówić. Nie zapomnijmy także o tym, by być widocznym w Internecie.

Szybki kontakt

     
adres:   dane firmy:
ul. Świętojańska 47/3, 81-391 Gdynia  

NIP: 588-193-86-47

     
telefon:   numer rachunku bankowego:
58 718 66 12, 730 908 302, fax 58 718 44 91   BRE Bank S.A. w Warszawie – Mbank
    PL 68 1140 2017 0000 4202 1017 0555
email:   SWIFT BREXPLPWMUL

sekretariat@janik-kancelaria.pl