Kancelaria Adwokacka Honorata Janik-Skowrońska
PL EN

Prawo i biznes medyczny

wstecz

Kancelaria Adwokacka zapewnia obsługę prawną w zakresie prawa medycznego, doradza i pomaga podmiotom medycznym w obsłudze prawnej.

 

Oferta dotyczy zakresu następujących spraw:

  1. Obsługa prawna podmiotów medycznych

- pomoc w doborze najkorzystniejszej formy prawnej dopasowanej do działalności leczniczej,

- zakładania bądź przekształcania podmiotów medycznych,

- pomoc w procedurze rejestracji podmiotów wykonujących działalność leczniczą,

- stała prawna i biznesowa obsługa działalność szpitali, przychodni, ośrodków świadczących usługi lecznicze oraz rehabilitacyjne,

- tworzenie dokumentacji potrzebnej do prawidłowego funkcjonowania placówek medycznych (tworzenie statutów, aktów prawa wewnętrznego, regulaminów, procedur, umów handlowych z kontrahentami, wzorów dokumentacji wykorzystywanych przy działaniu placówki),

- weryfikacja umów i dokumentów,

- pomoc prawna dotycząca obowiązku prowadzenia i udostępnienia dokumentacji medycznej,

- doradztwa prawnego - rozumianego jako udzielanie porad prawnych, wyjaśnień oraz konsultacji i sporządzanie pisemnych opinii prawnych,

- opiniowania umów, kontraktów, porozumień, listów intencyjnych itp. związanych z bieżącą działalnością podmiotu leczniczego,

- udziału w negocjacjach, rokowaniach po stronie i w imieniu placówki,

- doradztwa (w szczególności) w zakresie prawa ochrony zdrowia, prawa farmaceutycznego, prawa cywilnego i prawa pracy,

  1. Pomoc prawna przy inwestycjach medycznych

- analiza przedsięwzięcia pod katem zgodności z polskimi oraz europejskimi przepisami prawa z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej i prawa zamówień publicznych,

- doradztwo dotyczące możliwości pozyskania środków unijnych na realizację przedsięwzięcia,

- bierzemy udział w przetargach wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie w negocjowaniu i prowadzeniu dialogu konkurencyjnego,

- obsługa prawna na każdym etapie przedsięwzięcia,

- doradztwo prawne i biznesowe w dziedzinach takich jak finansowanie, opracowanie struktur,

- opracowywanemu oraz negocjujemy umowy partnerstwa publiczno-prawnego,

- pomoc prawna w adaptacji pomieszczeń do celów medycznych, w tym pozyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień sanitarnych oraz budowlanych,

  1. Szkolenia dla pracowników medycznych

Aby zapobiec pojawieniu się niektórych problemów prawnych i ich negatywnych konsekwencji proponujemy szkolenia z zakresu prawa medycznego dotyczące miedzy innymi:

- zasad prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej, w tym jej prowadzenia i udostępniania,

- ochrona danych osobowych w podmiotach medycznych,

- główne zagrożenia prawne w działalności leczniczej i konsekwencje prawne jakie za sobą niosą,

  1. Prawo farmaceutyczne

- doradztwo i obsługa prawna aptek oraz hurtowni farmaceutycznych,

- opracowanie dokumentów niezbędnych do otrzymania zezwolenia na prowadzenie apteki i hurtowni farmaceutycznych,

- reprezentacja sądowa i pozasądowa w sprawach dotyczących umów z NFZ o realizację refundowanych recept,

- tworzenie umów oraz dokumentacji potrzebnej do prowadzenia apteki,

  1. Odszkodowania za błędy medyczne

- reprezentacja i pomoc w zgłoszeniu szkody medycznej w szpitalu, przychodni innej placówce medycznej,

- reprezentacja w postepowaniu karnym,

- zgłoszenie szkody oraz reprezentacja przed ubezpieczycielem szpitala lub inni placówki leczniczej,

- reprezentacja prze sadem w sprawach dotyczących odszkodowania oraz zadośćuczynienia za szkodę medyczną lub błędne działanie lekarzy i szpitala.

 

 

Szybki kontakt

     
adres:   dane firmy:
ul. Świętojańska 47/3, 81-391 Gdynia  

NIP: 588-193-86-47

     
telefon:   numer rachunku bankowego:
58 718 66 12, 730 908 302, fax 58 718 44 91   BRE Bank S.A. w Warszawie – Mbank
    PL 68 1140 2017 0000 4202 1017 0555
email:   SWIFT BREXPLPWMUL

sekretariat@janik-kancelaria.pl