Kancelaria Adwokacka Honorata Janik-Skowrońska
PL EN

Odszkodowanie od biura podróży za nieudany urlop, czy to możliwe?

wstecz

Sezon urlopowy w pełni i część osób korzysta z pomocy Biur Podróży w organizowaniu wypoczynku. Niestety zdarza się, że wykupiona przez nas wycieczka różni się od oferowanej przez biuro podróży np. pokoje miały być duże, komfortowe, duży wybór smacznego jedzenia, pięciogwiazdkowy hotel przy plaży, basen, zjeżdżalnie. A rzeczywistość okazuje się zupełnie inna. Pokoje są brudne, zamiast widoku na morze, widok na wysypisko śmieci, basenu nie ma, wybór jedzenia monotonny, do plaży jest kilka kilometrów, a hotel ma niższą kategorię niż wskazaną w umowie. Zdarza się również, że podczas naszej wycieczki zostaliśmy okradzeni. Co wtedy? Jakie prawa nam przysługują w takich sytuacjach?

Pamiętać należy, że niezadowolony turysta ma prawo domagać się od Biura Podróży rekompensaty finansowej za niezapewnienie warunków wypoczynku zgodnych z umową oraz utratę przyjemności z urlopu w związku z nienależytym wykonaniem umowy. Należy zadbać o dowody wskazujące na niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi przez organizatora wycieczki. Podstawą prawną roszczenia jest art. 11a oraz art. 16b ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 884).

Przykład:

Państwo Jan i Anna K. zawarli z biurem podróży umowę na wycieczkę do Hiszpanii. Na miejscu zostali zakwaterowani zgodnie z umową w hotelu o standardzie 5*. Podczas pobytu, w nocy, przez otwarty balkon do ich pokoju wtargnęli bezszelestnie złodzieje i Państwo Jan i Anna K. zostali okradzeni z posiadanych pieniędzy oraz dokumentów. Biuro Podróży odmówiło wypłaty jakiejkolwiek odszkodowania z tego tytułu.

Działanie biura było niezgodne z prawem. Jeżeli skradziono nam rzeczy w hotelu (dotyczy zarówno hoteli w kraju, jak też za granicą, jeżeli umowę zawarliśmy w Polsce) w czasie trwania wycieczki, wówczas roszczenia odszkodowawcze kierujemy bezpośrednio do biura podróży, które było organizatorem wypoczynku. W razie utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych do hotelu poszkodowany zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym hotelarza, w przeciwnym razie jego roszczenia wygasają. Dla celów dowodowych należy zrobić to w formie pisemnej.

Przykład:

Pan Jan K. zawarł z biurem podróży umowę na wycieczkę objazdową po Hiszpanii. Zrobił to z dużym wyprzedzeniem i od razu wpłacił całą kwotę. W dniu wyjazdu, dokładnie w momencie wsiadania do autokaru, pilot zażądał od niego dopłaty w wysokości 300 PLN i od wpłacenia tej kwoty uzależnił jego udział w imprezie. Pan Jan, dokonując wpłaty pieniędzy zastrzegł, że dopłatę traktuje jako świadczenie nienależne.

Nie ulega wątpliwości, że działanie pilota wycieczki było niezgodne z prawem. Nadto Pan Jan, dokonując wpłaty pieniędzy zastrzegł, że dopłatę traktuje jako świadczenie nienależne. Zwrotu tej kwoty ma prawo domagać się od biura podróży po powrocie do kraju.

Szybki kontakt

     
adres:   dane firmy:
ul. Świętojańska 47/3, 81-391 Gdynia  

NIP: 588-193-86-47

     
telefon:   numer rachunku bankowego:
58 718 66 12, 730 908 302, fax 58 718 44 91   BRE Bank S.A. w Warszawie – Mbank
    PL 68 1140 2017 0000 4202 1017 0555
email:   SWIFT BREXPLPWMUL

sekretariat@janik-kancelaria.pl