Kancelaria Adwokacka Honorata Janik-Skowrońska
PL EN

Negocjacje w biznesie – tylko z udziałem wykwalifikowanego adwokata.

wstecz

Rola prawnika w procesie sądowym różni się od jego roli w prowadzeniu negocjacji biznesowych.

 

Powszechnie uważa się, że prawnicy są nieustępliwi i prowadzenie z ich udziałem negocjacji nie może zakończyć się sukcesem. Trwają bowiem oni przy swoich, sztywnych stanowiskach. Wynika to, z nieznajomości zasad negocjacji i mediacji.

 

Wygrywanie w negocjacjach nie ma nic wspólnego z nieustępliwością. Polega natomiast na kontrolowaniu rozmowy, rzeczowej wymianie informacji miedzy stronami, zrozumieniu punktu widzenia drugiej strony, poszukiwaniu wspólnych płaszczyzn i wspólnych, satysfakcjonujących obie strony rozwiązań.

 

Bardzo ważne jest rzeczowe przygotowanie się do negocjacji. Przed podjęciem rozmów, niezbędne jest ustalenie własnych priorytetów, celów i ustępstw na jakie możemy pójść. Przeanalizowanie sytuacji partnera biznesowego, jego słabych i mocnych stron.

 

Zważyć należy, że negocjacje są niezbędnym elementem procedury prowadzącej do podpisania transakcji handlowych.

Problematyka zawierania umów po przeprowadzeniu negocjacji została uregulowana w art. 72 k.c., zgodnie z którym „ jeśli strony prowadza negocjacje w celu zawarcia oznaczonej umowy, umowa zostaje zawarta, gdy strony dojdą do porozumienia, co do wszystkich jej postanowień, które były przedmiotem negocjacji”.

 

W biznesie należy dążyć do zawierania umów i rozwiązywania sporów w drodze negocjacji i mediacji. Sprzyja to dobrym, ugruntowanym relacjom biznesowym i pozwala na szybki rozwój firmy.

Szybki kontakt

     
adres:   dane firmy:
ul. Świętojańska 47/3, 81-391 Gdynia  

NIP: 588-193-86-47

     
telefon:   numer rachunku bankowego:
58 718 66 12, 730 908 302, fax 58 718 44 91   BRE Bank S.A. w Warszawie – Mbank
    PL 68 1140 2017 0000 4202 1017 0555
email:   SWIFT BREXPLPWMUL

sekretariat@janik-kancelaria.pl