Kancelaria Adwokacka Honorata Janik-Skowrońska
PL EN

CSR – czyli społeczna odpowiedzialność biznesu.

wstecz

CSR jest to koncepcja zgodnie z którą już na etapie zarządzania kierunkiem rozwoju przedsiębiorstwa uwzględniane są interesy społeczne, ochrona środowiska, czy budowanie pozytywnych relacji z określonymi dla danej branży grupami osób.

Z punktu widzenia obsługi prawnej, duże znaczenie ma to, czy firma jest choćby zainteresowana wdrażaniem, czy prowadzeniem strategii CRS.

Działać można zgodnie z prawem, na granicy prawa lub niezgodnie z prawem. Z punktu widzenia standardów CRS – należy działać zgodnie z prawem. A nawet czasami – w ściśle określonych okolicznościach, świadomie – nie korzystać ze swoich uprawnień – w imię wyższych celów – jakie dzięki temu ma osiągnąć firma.

Najbardziej popularne standardy CRS:

SA 8000 (Social Accountability 8000) – norma przygotowana w 1998 roku przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną dotyczącą społecznej odpowiedzialności biznesu. Norma ta określa odpowiedzialność społeczną organizacji. Powstała na podstawie standardów, które obejmowały prawa człowieka oraz prawa pracownicze.

Norma AA 1000 (AccountAbility 1000) stworzona w 1999 roku przez Instytut na rzecz Społecznej i Etycznej Odpowiedzialności (Institute of Social and Ethical AccountAbility). Norma AA 1000 odnosi się do ogólnych standardów promujących odpowiedzialność w kontekście biznesu zrównoważonego (w ujęciu społecznym), jak również dotyczy tak zwanej odpowiedzialności korporacyjnej.

Tytułem przykładu, kierując się standardem CSR, dana firma produkująca szkodliwe substancje może wprowadzić do produkcji substancję o dużo wyższych parametrach, niż dopuszczają przepisy prawa. Dzięki temu firma działa na rzecz ochrony środowiska.

Drugim przykładem jest zawarcie przez firmę korzystanego dla pracowników porozumienia, w sytuacji wystąpienia konfliktu. To pozwala na zachowanie dobrych relacji na linii pracownik – firma. Skutkować będzie lepszą motywacją pracowników, atrakcyjnością firmy dla potencjalnych, wartościowych pracowników (np. młodych talentów).

 

Warto zauważyć, że wiele przedsiębiorstw na świecie uznało za konieczne wpisanie do swoich kluczowych strategii zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. Uznano na świecie, że jest ona ważnym elementem rozwoju firm. Włączenie do strategii biznesowej zasad CSR pomaga w kreowaniu długookresowej przewagi konkurencyjnej oraz relacji z otoczeniem społecznym firmy czy interesariuszami organizacji.

 

Powyżej dotknęłam tylko tematu, który w dużej mierze dotyczy kwestii zarządzania i strategii firmy. Jednak należy wskazać, że CSR może być wykorzystywana zarówno w prowadzeniu własnej kancelarii (co ma przełożenie w jakości usług i priorytetach), jak i przy uczestniczeniu w realizacji CRS przez firmy (co ma przełożenie na proponowane i wdrażane rozwiązania prawne).

Szybki kontakt

     
adres:   dane firmy:
ul. Świętojańska 47/3, 81-391 Gdynia  

NIP: 588-193-86-47

     
telefon:   numer rachunku bankowego:
58 718 66 12, 730 908 302, fax 58 718 44 91   BRE Bank S.A. w Warszawie – Mbank
    PL 68 1140 2017 0000 4202 1017 0555
email:   SWIFT BREXPLPWMUL

sekretariat@janik-kancelaria.pl