Kancelaria Adwokacka Honorata Janik-Skowrońska
PL EN

Prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie, czyli skarga na przewlekłość postępowania.

wstecz

 

Ile czasu Sąd ma na rozpoznanie wniosku o zabezpieczenie? Ile na wyznaczenie terminu rozprawy? Czy Sąd musi przeprowadzać wszystkie dowody zgłoszone przez strony, nawet jeżeli zmierzają one tylko do przedłużenia postępowania?

Czy to, że sprawa o kontakty z dzieckiem trwa 4 lata jest normalne? Za co ma żyć matka z dzieckiem kiedy złożyła wniosek o zabezpieczenie alimentów, a przez 3 miesiące nic się nie dzieje …..

 

Te wszystkie pytania są stawiane nam, jako pełnomocnikom.

 

Otóż, sprawy w polskich Sądach toczą się stosunkowo długo. Terminy rozpraw wyznaczane są nawet co kilka miesięcy. Każdy przypadek jest indywidualny i podlega ocenie, jednak co nam przysługuje jeżeli sprawa trwa zbyt długo, a podejmowane przez Sąd (prokuraturę) czynności są opieszałe, nieadekwatne do możliwości lub w ogóle nie są podejmowane …..?

 

Konstytucja, a także uregulowania prawa międzynarodowego przyznają każdemu człowiekowi prawo do rozpatrzenia jego sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki tj. rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie. Jednak zasady konstytucyjne to jedno, a rzeczywisty czas trwania postępowań sądowych - to drugie.

W celu zapewnienia stronie skutecznego środka ochrony tego prawa wprowadzono do Polskiego porządku prawnego skargę na przewlekłość postępowania. (ustawa z dnia 17 czerwca 2004 rokuo skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. Nr 179, poz. 1843).

Przewlekłość postępowania zachodzi wtedy, gdy postępowanie w konkretnej sprawie trwa dłużej, niż to konieczne dla wyjaśnienia okoliczności faktycznych i prawnych, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy.

Owe naruszenie może przybrać dwojaką postać.

1)      Po pierwsze poprzez działanie Sądu lub Prokuratora, np. podjęcie czynności w sprawie, które w ocenie skarżącego nie skutkowały ujawnieniem żadnych nowych okoliczności mogących mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, a tym samym były zbędne w danej sytuacji i przedłużyły postępowanie.

2)      Po drugie, naruszenie takie może przybrać postać bezczynności Sądu lub Prokuratora, tj. organ jest zobowiązany do dokonania określonej czynności, której nie dokonuje a zwłoka w czynnościach sądowych jest nadmierna (rażąca) i nie znajduje uzasadnienia w obiektywnych okolicznościach.

 

W życiu należy kierować się rozsądkiem i umiarem. Po odpowiednie narzędzia które daje nam prawo należy sięgać. Jednak, zanim to zrobimy należy przeanalizować sytuację swojej sprawy i wówczas podjąć odpowiednie kroki.

Szybki kontakt

     
adres:   dane firmy:
ul. Świętojańska 47/3, 81-391 Gdynia  

NIP: 588-193-86-47

     
telefon:   numer rachunku bankowego:
58 718 66 12, 730 908 302, fax 58 718 44 91   BRE Bank S.A. w Warszawie – Mbank
    PL 68 1140 2017 0000 4202 1017 0555
email:   SWIFT BREXPLPWMUL

sekretariat@janik-kancelaria.pl