Kancelaria Adwokacka Honorata Janik-Skowrońska
PL EN

Prawo cywilne i nieruchomości

wstecz

Prawo cywilne, zespół norm prawnych regulujących stosunki majątkowe, a w pewnym stopniu i niemajątkowe, między równorzędnymi podmiotami prawa. Jest to najszersza dziedzina prawa.

 

Kancelaria Adwokacka Honoraty Janik- Skowrońskiej świadczy pomoc prawną dotyczącą stosunków cywilnych miedzy stronami, między innymi w następujących kwestiach:

 

1. Spraw osobowych osób fizycznych oraz przedsiębiorców:

 • sprawy, których przedmiotem jest opieka i kuratela,
 • sprawy dotyczących pełnomocnictwa i prokury,
 • sprawy związane z miejscem zamieszkania oraz siedzibami przedsiębiorstw.

 

2. Prawa rzeczowego

 • kwestie związane z kupnem, sprzedażą ruchomości i nieruchomości,
 • ochrona prawa własności i posiadania rzeczy,
 • zasiedzenie nieruchomości,
 • sprawy związane z współwłasnością rzeczy i praw,
 • zniesienie współwłasności, czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu, itp.,
 • ograniczone prawa rzeczowe,
 • użytkowanie, służebność, zastaw, hipoteka.

 

3. Prawa zobowiązań

 • dochodzenie roszczeń pieniężnych i niepieniężnych,
 • krajowa i międzynarodowa egzekucja zobowiązań,
 • opiniowania projektów umów, ogólnych warunków umów oraz wzorców umownych w zakresie zgodności z prawem oraz interesem klienta,
 • ochrony przed nieuprawnionymi roszczeniami,
 • spraw z zakresu umów najmu, leasingu, pożyczki, kredytu, rent, dożywocia i innych,
 • spraw z zakresu umów spółki cywilnej.

 

4. Windykacji należności

 • sporządzanie wezwań do zapłaty,
 • sporządzanie projektów ugód przedsądowych,
 • prowadzenie negocjacji,
 • reprezentacja w sprawach sądowych oraz postępowaniu egzekucyjnym.

Szybki kontakt

     
adres:   dane firmy:
ul. Świętojańska 47/3, 81-391 Gdynia  

NIP: 588-193-86-47

     
telefon:   numer rachunku bankowego:
58 718 66 12, 730 908 302, fax 58 718 44 91   BRE Bank S.A. w Warszawie – Mbank
    PL 68 1140 2017 0000 4202 1017 0555
email:   SWIFT BREXPLPWMUL

sekretariat@janik-kancelaria.pl