Kancelaria Adwokacka Honorata Janik-Skowrońska
PL EN

Kiedy kibice narozrabiają... czyli o zakazie stadionowym

wstecz

Od kilku dni możemy cieszyć się piłkarskim świętem we Francji. I choć na co dzień, wiele z nas nie interesuje się futbolem, na ten czas każdy gorąco kibicuje „naszym”. Kibicowanie ma swoje piękne tradycje, wszędzie jednak znajdą się jakieś historie, kiedy niezadowoleni obserwatorzy pozwalają na upust emocjom. Chodzi oczywiście o takie zachowania jak wchodzenie na stadiony z niebezpiecznymi narzędziami, nago, pod wpływem alkoholu, rzucanie na murawę rozmaitych przedmiotów itd...

            Jest to problem światowych imprez sportowych i piłka nożna nie jest tutaj żadnym wyjątkiem. Z tym problemem od wielu lat walczą też ustawodawcy poszczególnych krajów. Przy okazji Euro 2016 warto przyjrzeć się, jak polskie prawo usiłuje radzić sobie z nieodpowiednimi zachowaniami na stadionach.

            Stosunkowo niedawno (2009) ustawodawca wprowadził do polskiego prawa karnego środek karny w postaci tzw. zakazu wstępu na imprezę masową („zakaz stadionowy”). W Kodeksie karnym jest uregulowany w art. 41b-41c. Analogiczną regulację odnaleźć można w Kodeksie wykroczeń. Zgodnie z art. 41b Kk, sąd może orzec zakaz wstępu na imprezę masową, jeżeli przestępstwo zostało popełnione w związku z taką imprezą lub w razie skazania za występek o charakterze chuligańskim, a udział sprawcy zagraża istotnym dobrom chronionym prawem.

            Ciekawym rozwiązaniem, który nadaje sens tej instytucji, jest orzeczenie obowiązku przebywania skazanego w czasie trwania niektórych imprez masowych w miejscu stałego pobytu z zastosowaniem systemu dozoru elektronicznego lub obowiązek stawiennictwa w jednostce organizacyjnej Policji. W przypadku ponownego skazania w warunkach wyżej opisanych, sąd musi orzec zakaz stadionowy wraz z kontrolą elektroniczną. Poza tym, sąd określa rodzaje imprez masowych, w czasie trwania których skazany jest obowiązany do osobistego stawiennictwa w jednostce Policji, w tym nazwy dyscyplin sportowych, nazwy klubów sportowych oraz zakres terytorialny obowiązywania orzeczonego środka. Sąd orzeka, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności. Może się bowiem okazać, że obowiązek stawiennictwa orzeczony ogólnikowo jest zbyt uciążliwy, gdyż utrudnia wykonywanie pracy zarobkowej.

            Sąd orzeka zakaz stadionowy na okres od 2 do 6 lat. Nie biegnie on w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, orzeczonej chociażby za inne przestępstwo. Jego złamanie lub też złamanie obowiązku stawiennictwa w jednostce policyjnej zostało stypizowane jako odrębne przestępstwo. Zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

            Czy zakaz stadionowy usprawnił działanie bezradnego jak dotąd wymiaru sprawiedliwości wobec pseudokibiców? Według statystyk dostępnych na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, liczba zakazów karnych orzekanych wobec skazanych kibiców w latach 2013-2015 zmalała (641 zakazów łącznie wobec skazanych za przestępstwa i wykroczenia w 2013 roku, 426 w 2015 roku). Zmalała też liczba samych skazań za przestępstwa popełnione w związku z imprezami masowymi. Czy to wynika ze wprowadzonego tak restrykcyjnego środka karnego? Stosunkowo krótki czas obowiązywania przepisów takim brzmieniu nie pozwala na jednoznaczną odpowiedź, czy to zasługa zakazu stadionowego. Słusznym krokiem w walce ze złymi zachowaniami na stadionach jest kryminalizacja czynu polegającego na niestawiennictwu w jednostce policyjnej. Z pewnością, o tym czy uda się wprowadzić bezpieczeństwo na stadionach na przyszłość, zdecyduje sprawna współpraca Policji, prokuratury i sądów, a o to nie zawsze tak łatwo...

Szybki kontakt

     
adres:   dane firmy:
ul. Świętojańska 47/3, 81-391 Gdynia  

NIP: 588-193-86-47

     
telefon:   numer rachunku bankowego:
58 718 66 12, 730 908 302, fax 58 718 44 91   BRE Bank S.A. w Warszawie – Mbank
    PL 68 1140 2017 0000 4202 1017 0555
email:   SWIFT BREXPLPWMUL

sekretariat@janik-kancelaria.pl