Kancelaria Adwokacka Honorata Janik-Skowrońska
PL EN

Kiedy dziecko zostaje spadkobiercą...

wstecz

Każdy ze spadkobierców może spadek odrzucić, przyjąć wprost bądź też przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza. Proste przyjęcie spadku oznacza, że spadkodawca przyjmuje spadek bez ograniczenia za długi spadkowe, inaczej mówiąc, jeżeli pasywa spadku przekraczają jego aktywa, będziemy je musieli pokryć z własnej kieszeni. Inaczej rzecz ma się z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Wówczas spadkobierca odpowiada za długi spadku w sposób ograniczony, tj. do wysokości stanu czynnego spadku.

            Ustawa zakreśla termin 6-miesięczny na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku od momentu, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania. Brak takiego oświadczenia w terminie powoduje automatyczne przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Sprawa komplikuje się, gdy spadkobiercy którzy odrzucili spadek, mają małoletnie dzieci. Wówczas one stają się spadkobiercami i trzeba będzie odrzucić spadek w ich imieniu. Zgodnie z wykładnią literalną kodeksu cywilnego przyjmuje się, że małoletni dowiedział się o tytule swojego powołania najwcześniej w dniu, w którym jego rodzic odrzucił spadek.

            Przykład: Pani Zofia zmarła 10 grudnia 2015 roku. Miała troje pełnoletnich dzieci. Jedno z nich, pan Marek, ma małoletnią córkę Katarzynę. Każde z dzieci pani Zofii odrzuciło spadek, z uwagi na liczne długi go obciążające.

            Odrzucenie spadku należy do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, co oznacza że rodzice małoletniej Katarzyny będą musieli zwrócić się do sądu opiekuńczego o zezwolenie na odrzucenie spadku. W postępowaniu spoczywa na nich ciężar dowodu wszystkich okoliczności, które wskazują że przyjęcie spadku byłoby niekorzystne dla małoletniego. Mogą to być na przykład niezapłacone faktury, paragony, umowy kredytów lub poręczeń spadkobiercy.

            Należy pamiętać, że korzystne postanowienie sądu opiekuńczego nie rozwiązuje jeszcze problemu. Konieczne jest złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu małoletnich. Wymaga podkreślenia, że termin 6 miesięcy na złożenie takiego oświadczenia rozpoczyna się następnego dnia pod dniu, w którym rodzic odrzucił spadek. W tym terminie konieczne jest zarówno uzyskanie zgody sądu, jak i złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego.

Szybki kontakt

     
adres:   dane firmy:
ul. Świętojańska 47/3, 81-391 Gdynia  

NIP: 588-193-86-47

     
telefon:   numer rachunku bankowego:
58 718 66 12, 730 908 302, fax 58 718 44 91   BRE Bank S.A. w Warszawie – Mbank
    PL 68 1140 2017 0000 4202 1017 0555
email:   SWIFT BREXPLPWMUL

sekretariat@janik-kancelaria.pl