Kancelaria Adwokacka Honorata Janik-Skowrońska
PL EN

Jak zabezpieczyć placówkę medyczną przed roszczeniami pacjenta? Zasadność przeprowadzenia audytu prawnego.

wstecz

Co roku ilość pozwów o odszkodowania za błędy medyczne rośnie, co skutkuje nakładaniem wysokich odszkodowań na placówki medyczek. Nie pozostaje to bez wpływu na sytuację finansową placówki. Zasądzone odszkodowanie może wpłynąć na decyzję o możliwości utrzymani się na rynku. Kwoty są różne, w zależności od skali problemu, stopnia winy i rokowań dotyczących poprawy zdrowia poszkodowanego.

Odpowiedzialność, jaką ponosi palcówka, jest bardzo szeroka. Dotyczy ona zarówno źle przeprowadzonej terapii, zabiegu medycznego, błędów w procesie diagnostycznym, jak i zakażeń.

W tej sytuacji narzuca się pytanie, co może zrobić kierownik placówki, by mieć pewność, że wszystkie medyczne i administracyjne procedury zostały zrealizowane bez zarzutów? Oraz jak prowadzić działalność, by zminimalizować możliwość wystąpienia roszczeń pacjenta?

Warto rozważyć przeprowadzenie w firmie/placówce audytu prawnego , który pozwoli na zminimalizowanie ryzyk na różnych obszarach prawno – biznesowych.

Obszary działania, na które powinno zwrócić się uwagę, dotyczą:

  • weryfikacji umów ubezpieczenia OC lekarzy kontraktowych (zobowiązanie lekarza w umowie z podmiotem leczniczym do złożenia kopii aktualnej polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC),

  • opracowania procedury przyjęcia pacjenta do placówki (stworzenie listy wymaganych informacji, które należy uzyskać od pacjenta i wpisać do jego dokumentacji),

  • wprowadzenia karty kontrolnej (przygotowanie tzw. check-listy, odczytywanej przed każdym zabiegiem pytań, np.: czy pacjent jest na czczo, czy zdezynfekowano pole operacyjne),

  • serwisowanie sprzętu (prowadzenie rejestru z datami serwisowania sprzętu medycznego),

  • zgody pacjenta (opracowanie druku zgody pacjenta, zawierającego wszystkich wymaganych prawem informacji),

  • wprowadzenia standardów prowadzenia dokumentacji (opracowanie procedury na temat informacji, które mają obowiązkowo znajdować się w dokumentacji pacjenta. Prowadzenie wyrywkowej kontroli jej przestrzegania),

  • odpowiednie obsadzenie dyżurów (ustalając grafik, należy zwrócić uwagę, by zawsze w placówce pozostawał co najmniej jeden specjalista),

  • szkoleń personelu (przeprowadzenie szkoleń dla swoich pracowników z zakresu ich odpowiedzialności wobec pacjenta),

  • powołanie wewnętrznego zespołu ds. zdarzeń medycznych (w przypadku wystąpienia błędu medycznego powołanie zespołu, który będzie analizował przypadek i starał się znaleźć środki zaradcze na przyszłość).

Maksymalne obniżenie ryzyka błędów medycznych i ich konsekwencji jest sprawą nadrzędną zarówno w publicznej, jak i w prywatnej opiece zdrowotnej. Każde, nawet najmniejsze wyeliminowanie potencjalnych błędów może przynieść w każdym przypadku wymierne rezultaty. Wprowadzenie nawet niewielu zmian w określonych procedurach placówki medyczni może wpłynąć na bezpieczniejsze i skuteczniejsze leczenie pacjentów.

Szybki kontakt

     
adres:   dane firmy:
ul. Świętojańska 47/3, 81-391 Gdynia  

NIP: 588-193-86-47

     
telefon:   numer rachunku bankowego:
58 718 66 12, 730 908 302, fax 58 718 44 91   BRE Bank S.A. w Warszawie – Mbank
    PL 68 1140 2017 0000 4202 1017 0555
email:   SWIFT BREXPLPWMUL

sekretariat@janik-kancelaria.pl