Kancelaria Adwokacka Honorata Janik-Skowrońska
PL EN

Dziecko ze zdrady - jak ustalić ojcostwo?

wstecz

            System prawny dąży do tego aby dziecko, niezależnie od tego, czy pochodzi ze związku małżeńskiego czy pozamałżeńskiego, miało uregulowaną sytuację prawną. Przejawem tej tendencji jest m.in. zasada, w myśl której jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Co jednak w sytuacji, gdy stan prawny i biologiczny nie pokrywa się? W jaki sposób uregulować sytuację dziecka pochodzącego ze zdrady? Jakie roszczenia pociąga za sobą ustalenie ojcostwa?

 

            Przykład: Państwo Dominika i Piotr byli zgodnym małżeństwem od 25 lat. Owocem ich związku jest 24-letni Patryk. Patryk pewnego dnia dowiedział się, że jego biologicznym ojcem nie jest Piotr, a jest nim Adam – dawny przyjaciel matki jeszcze z czasów studenckich. Czy pełnoletni Patryk może domagać się uregulowania jego sytuacji prawnej? Czy ma jakiekolwiek roszczenia majątkowe względem biologicznego ojca?

 

            Zgodnie z przepisami, jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki lub domniemanie takie zostało obalone (na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa), ustalenie ojcostwa może nastąpić albo poprzez uznanie ojcostwa albo na mocy orzeczenia sądowego. O ile uznanie ojcostwa jest obecnie często wykorzystywaną instytucją, na sądowe ustalenie ojcostwa decydują się nieliczni.

            Ustalenia ojcostwa żądać mogą zarówno matka jak i domniemany ojciec dziecka (mąż matki) występując z powództwem o ustalenie ojcostwa, jednak tylko do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Nie mogą wystąpić z takim roszczeniem po śmierci dziecka. Natomiast dziecko może domagać się sądowego ustalenia ojcostwa w każdym czasie, a ponadto jeżeli zmarło w trakcie trwania postępowania, ustalenia mogą dochodzić jego zstępni. Warto zwrócić uwagę, że legitymacji procesowej nie ma w tym wypadku biologiczny ojciec dziecka. Sądem właściwym jest sąd rejonowy miejsca zamieszkania pozwanego, przepisy przewidują jednak udogodnienie w postaci możliwości wytoczenia tego powództwa przed sąd miejsca zamieszkania osoby uprawnionej.

            Do ważnych konsekwencji prawomocnego ustalenia ojcostwa należy np. wskazanie w akcie urodzenia dziecka poprawnych danych ojca, ustalenie wzajemnego dziedziczenia ustawowego pomiędzy stronami, a także wzajemnego obowiązku alimentacyjnego.

Szybki kontakt

     
adres:   dane firmy:
ul. Świętojańska 47/3, 81-391 Gdynia  

NIP: 588-193-86-47

     
telefon:   numer rachunku bankowego:
58 718 66 12, 730 908 302, fax 58 718 44 91   BRE Bank S.A. w Warszawie – Mbank
    PL 68 1140 2017 0000 4202 1017 0555
email:   SWIFT BREXPLPWMUL

sekretariat@janik-kancelaria.pl