Kancelaria Adwokacka Honorata Janik-Skowrońska
PL EN

Decyzja - rozwód - i co dalej?

wstecz

Coraz częściej zdarza się, że ślubujący sobie małżonkowie postanawiają się rozstać. Przyczyny podjęcia takiej decyzji mogą być różne np. niezgodność charakteru, niedochowanie wierności, czy nieporozumienia na tle finansowym.

Rozwód jest zawsze bardzo trudnym emocjonalnie wydarzeniem bez względu na to, kto jest jego inicjatorem.

Jeżeli już podejmiemy decyzję, że chcemy się rozwieść to pierwszym krokiem jest sformułowanie i wniesienie do właściwego sądu pozwu o rozwód. Wniesienie pozwu o rozwód podlega opłacie sądowej, która jest stała i wynosi 600 zł. Należy ją uiścić na konto Sądu Okręgowego, albo zakupić znaki sądowe o tej wartości.

Decyzja o wniesieniu pozwu o rozwód wiąże się z koniecznością przygotowania określonych dokumentów.

W pierwszej kolejności pozew, tak jak każde pismo procesowe powinien zawierać: oznaczenie Sądu, imię, nazwisko i dokładny adres osoby domagającej się orzeczenia rozwodu (powód) oraz drugiego małżonka (pozwany).

W pozwie należy również określić, czego dokładnie domaga się Powód tj.:

- orzeczenia rozwodu z orzekaniem lub bez orzekania o winie,

- orzeczenia o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi,

- orzeczenia o alimentach dla siebie lub/i wspólnych małoletnich dzieci,

- orzeczenia o podziale majątku wspólnego,

- orzeczenia o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania,

- orzeczenia o eksmisji drugiego małżonka ze wspólnego mieszkania.

Pozew powinien zawierać także uzasadnienie z podaniem przyczyn, dla których Powód występuje o rozwód. W uzasadnieniu podaje się dlaczego nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżonków. Ponadto przytacza się dowody z dokumentów i zeznań świadków na to, że rzeczywiście jest on trwały i zupełny. Opisuje się również sytuację majątkową małżonków. W razie domagania się alimentów na małoletnie dzieci należy szczegółowo wskazać ich potrzeby.

Warto pamiętać, że do pozwu o rozwód należy dołączyć odpis skrócony aktu małżeństwa, odpisy skrócone aktów urodzenia wspólnych dzieci małżonków, zaświadczenie o zarobkach małżonków oraz odpis pozwu dla strony przeciwnej.

Pozew wraz z załącznikami składa się w Sądzie Okręgowym lub przesyła do niego pocztą. Pozew należy złożyć do sądu w takiej liczbie egzemplarzy, aby Sąd oraz Pozwany otrzymali po jednym egzemplarzu. Kopia pozwu powinna zawierać kompletną liczbę wszystkich załączników. Warto pamiętać, że jeżeli pozew składa się w biurze podawczym Sądu to na jednej kopii, którą Powód zachowuje dla siebie, urzędnik poświadcza fakt i datę złożenia.

Szybki kontakt

     
adres:   dane firmy:
ul. Świętojańska 47/3, 81-391 Gdynia  

NIP: 588-193-86-47

     
telefon:   numer rachunku bankowego:
58 718 66 12, 730 908 302, fax 58 718 44 91   BRE Bank S.A. w Warszawie – Mbank
    PL 68 1140 2017 0000 4202 1017 0555
email:   SWIFT BREXPLPWMUL

sekretariat@janik-kancelaria.pl