Kancelaria Adwokacka Honorata Janik-Skowrońska
PL EN

Decyzja o wyprowadzeniu się rodzica z dzieckiem, a nadużycie władzy rodzicielskiej.

wstecz

Rozstaliśmy się, wiec ja się stąd wyprowadzam. Z dzieckiem.

Rozważania o nadużywaniu władzy rodzicielskiej.

 

Coraz częściej dochodzi do takich sytuacji, że jeden z rodziców dziecka, po rozstaniu chce wyprowadzić się do innego miasta. Powodów jakie podają rodzice jest kilka. Jednak dwa najbardziej typowe powody to, że w innym mieście ten rodzic rodzinę, a drugi powód to taki, że rodzic założył nową rodzinę i przeprowadził np. 30 – 40 km od poprzedniego miejsca zamieszkania do tzw. domu z ogródkiem.

30 – 40 km – teoretycznie wcale nie daleko. Jednak w praktyce bieżącej opieki nad dzieckiem, wspólnego odrabiania lekcji, czy zajęć dodatkowych, czy dojeżdżania w korkach – czasami stanowi to ogromna barierę w sprawowaniu opieki nad dzieckiem przez oboje rodziców. Zresztą najczęściej taki właśnie jest cel przeprowadzki. Zminimalizować rolę drugiego rodzica w życiu dziecka. Warto nazywać rzeczy po imieniu.

 

 

Case:

Anna i Robert maja 11 letniego syna Adama. Rodzice Adama rozstali się 3 lata temu. Matka około roku temu założyła nową rodzinę. Wyszła za maż i urodziła drugie dziecko.

Przez 2 lata Rober zajmował się Adamem wraz z matką w sposób ustalony miedzy stronami. Strony mimo drobnych nieporozumień, opiekowały się wspólnie dzieckiem. Adam przychodził po szkole do taty (miał 10 min drogi), odrabiał z nim lekcje, jadł obiad. Ojciec odwoził go 3 razy w tygodniu na zajęcia dodatkowe. Mieli wspólne pasje np. w każdą środę chodzili razem na piłkę. W miarę upływu czasu, kiedy syn był coraz starszy, bardzo istotna dla syna była odległość miejsca zamieszkania rodziców od szkoły. To pozwalało dziecku na swobodne przemieszczanie się między rodzicami. Dawało to dziecku poczucie bezpieczeństwa, jak i umożliwiało sprawowanie opieki współdzielonej. Opieka ta była sprawowana w taki sposób, że zarówno matka, jak i ojciec wychowywali dziecko w ramach spędzanego czasu.

Na skutek wyjścia za mąż, matka podjęła wraz z mężem decyzje o zakupie nieruchomości położonej w odległości 40 km od poprzedniego miejsca zamieszkania. Oświadczyła, że zamierza przenieść syna do szkoły położonej blisko nowego domu. Ponadto wskazała, że kontakty ojca z synem będą odbywały się co drugi weekend.

Przekazała synowi informację, że jest to najlepsze dla niego rozwiązanie. Zachwalała nowe miejsce zamieszkania, zajęcia na jakie będzie mógł chodzić w okolicach nowego domu. Jednocześnie umniejszała rolę ojca. Ponadto zażądała, aby to ojciec dojeżdżał do syna, bo jak wskazała – to jemu powinno zależeć na kontaktach i skoro chce widywać dziecko, to powinien się dostosować.

 

 

Jak należy prawnie podejść do takiego zagadnienia?

W pierwszej kolejności należy wskazać, że w momencie w którym posiadamy dziecko – przestajemy być na płaszczyźnie rodzicielskiej wolnymi ludźmi. Mamy zobowiązania wobec naszego dziecka. Nasze decyzje, muszą być podejmowane w oparciu o interes dziecka. Podejmujemy je, biorąc pod uwagę to, że dziecko ma oboje rodziców. Wskazać należy, że już w momencie urodzenia się dziecka jesteśmy zmuszeni rezygnować z pewnych propozycji, czy wyborów – właśnie dlatego bo mamy pod opieką dziecko. Dotyczy to spraw zawodowych, towarzyskich, czy relaksacyjnych.

Wyprowadzenie się do innego miasta lub miejsca, bez porozumienia z drugim rodzicem może być traktowane jako nadużycie władzy rodzicielskiej.

 

Jeżeli zmiana miejsca zamieszkania przez jednego rodzica rodzi skutki w postaci:

1)     zmniejszenia roli drugiego rodzica w życiu dziecka,

2)     zmniejszenia wymiaru czasu i opieki nad dzieckiem przez drugiego rodzica,

3)     znacznego utrudnienia lub uniemożliwienia kontaktowania się z dzieckiem poprzez znaczną odległość – czas dojazdu, korki, kwestie finansowe związane z dojazdem

to nie może budzić żadnej wątpliwości, że doszło do nadużycia władzy rodzicielskiej poprzez podjęcie arbitralnej decyzji.

 

 

W sytuacji, w której oboje rodzice są wydolni wychowawczo i uczestniczyli, czy też chcieli uczestniczyć w życiu dziecka – należy ustalić, który z rodziców daje gwarancję tego, że dziecko będzie wychowywane przez oboje rodziców. Istotą jest to, aby poprzez decyzje Sądów, bądź ich brak – nie wzmacniać roli nadużywającego swoją władzę rodzica. Nie jest bowiem korzystnym dla dziecka zamieszkiwanie z nadużywającym rodzicem. To rodzi poważne konsekwencje w życiu dziecka. Wpływa na poczucie bezpieczeństwa dziecka, na powstawanie i wzmacnianie konfliktu lojalnościowego, czy na narażanie dziecka na wpływy rodziców. Rodzić nadużywający władzy próbuje przekonać dziecko do swoich wyborów, natomiast drugi rodzic próbuje pokazać dziecku inna perspektywę, co siłą rzeczy powoduje, ze dziecko jest wciągnięte w konflikt. Dlatego tak ważnym jest ustalenie – kto ten konflikt generuje.

 

 

Nie można pozostawić pełnej władzy rodzicielskiej i swobody decyzyjnej rodzicowi, który traktuje dziecko jak swoją własność, nie licząc się z jego poczuciem bezpieczeństwa.

Działania Sądu rodzinnego w takiej sytuacji powinny być szybkie i zdecydowane:

- utrzymać dotychczasową placówkę edukacyjną dziecka,

- ustalić sposób dowożenia dziecka do szkoły – z uwzględnieniem tego, kto podjął decyzję o przeprowadzce (dorosły człowiek ponosi konsekwencję swoich decyzji i czynów).

Podkreślić należy, że dłuższe utrzymywanie stanu niepewności u dziecka naraża je na wpływy ze strony obojga rodziców. Niedopuszczalnym jest, w moim przekonaniu przerzucanie na dziecko odpowiedzialności za wybór do której szkoły chce chodzić.

W jednej ze spraw, którą prowadziłam – dziecko, pod wpływem matki powiedziało podczas wysłuchania, że chciałoby zmienić szkołę na tą którą wybrała matka. Jednak Sąd po ustaleniu, że matka podjęła decyzje o przeprowadzce nie licząc się z dotychczasowym sposobem sprawowania opieki, nie biorąc pod uwagę dóbr osobistych dziecka i ojca – do budowania i utrzymywania więzi oddalił wniosek o zmianę szkoły.

Taka decyzja Sądu spowodowała, że matka wraz z nową rodziną przeprowadziła się w okolice dawnego miejsca zamieszkania. Tym samym dziecko nadal ma możliwość bycia wychowywanym przez oboje rodziców.

 

Pozostaje tylko postawić sobie pytanie, jak dalekosiężne skutki miała by inna decyzja sądu. Gdyby Sąd zezwolił na zmianę szkoły – to arbitralność decyzji matki znacznie by się rozwinęła. Ofiarą takiego stanu rzeczy byłoby przede wszystkim dziecko.

 

 

 

Szybki kontakt

     
adres:   dane firmy:
ul. Świętojańska 47/3, 81-391 Gdynia  

NIP: 588-193-86-47

     
telefon:   numer rachunku bankowego:
58 718 66 12, 730 908 302, fax 58 718 44 91   BRE Bank S.A. w Warszawie – Mbank
    PL 68 1140 2017 0000 4202 1017 0555
email:   SWIFT BREXPLPWMUL

sekretariat@janik-kancelaria.pl