Kancelaria Adwokacka Honorata Janik-Skowrońska
PL EN

Czy rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej nie zobaczy swojego dziecka?

wstecz

 

Władza rodzicielska, a kontakty z dzieckiem to dwie różne kwestie.

 

Władza rodzicielska to podejmowanie decyzji w sprawach ważnych dla dziecka – takich jak szkoła, leczenie, spędzanie wolnego czasu, wyjazdy itd. Jeżeli dany rodzić nadużywa tej władzy, bądź ją zaniedbuje – Sąd może mu władzę ograniczyć lub pozbawić władzy rodzicielskiej. Istnieje też możliwość ograniczenia władzy rodzicielskiej rodzicowi, który nie mieszka z dzieckiem i nie doszedł do porozumienia z rodzicem, który zamieszkuje z dzieckiem. Jeżeli konflikt między rodzicami jest silny i rodzice nie są w stanie wspólnie wykonywać władzy rodzicielskiej wówczas władza może zostać ograniczona.

Prawo do kontaktów z dzieckiem to prawo do osobistej styczności z dzieckiem. Kontakty z dzieckiem obejmują przebywanie z dzieckiem – odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecko poza jego miejsce zamieszkania, utrzymywania z dzieckiem kontaktów telefonicznych, czy za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Opisane powyżej kontakty przysługują rodzicowi niezależnie od władzy rodzicielskiej.

 

Sam fakt pozbawienia władzy rodzicielskiej lub jej ograniczenia nie powoduje automatycznie – że taki rodzic nie będzie utrzymywał kontaktów z dzieckiem.

 

Żeby Sąd orzekł o pozbawieniu bądź ograniczeniu utrzymywania kontaktów należy udowodnić, że kontakt z danym rodzicem jest szkodliwy dla dziecka. Jeżeli rodzic podczas kontaktu robi dziecku krzywdę – fizyczną, bądź emocjonalną – można złożyć odpowiedni wniosek do sądu.

Krzywda fizyczna to bicie, szarpanie, naruszanie nietykalności cielesnej, molestowanie seksualne itp.

Krzywda emocjonalna (trudniejsza do udowodnienia) to m.in. manipulowanie dzieckiem, podważanie jego poczucia wartości, podważanie jego pozycji w rodzinie (mówienie, ze np. mama Cię nie kocha bo ma nową dzidzię), molestowanie itp.

Przed Sądem należy udowodnić okoliczności na które się powołujemy.

Zwłaszcza, że ograniczenie, bądź pozbawienie dziecka kontaktów z rodzicami jest orzeczeniem ingerującym mocno w naturalne więzy miedzy dzieckiem, a rodzicem. Pamiętajmy, ze bardzo często dziecka kocha swojego rodzica, nawet mimo tego, iż nie jest on idealny.

 

Wydając takie orzeczenie, Sąd powinien być przekonany o tym, że zachodzą okoliczności które uniemożliwiają odbywanie takich kontaktów. Należy mieć na uwadze to, że bywają sytuacje, że dzieci stają się „kartą przetargową” i jeden z rodziców chcąc „ukarać” drugiego – składa taki wniosek do Sądu. W takiej sytuacji nigdy nie powinno dojść do wydania orzeczenia zakazującego kontaktów.

Sprawy tego typu są bardzo trudne i indywidualne. Każda sprawa jest inna i należy bardzo wnikliwe ustalić stan faktyczny – również to co czuje i czego potrzebuje dziecko.

 

Wszelkie orzeczenia dotyczące dziecka – mają wpływ na jego późniejsze życie.

 

 

 

 

 adwokat Gdynia, rozwód Gdynia

Szybki kontakt

     
adres:   dane firmy:
ul. Świętojańska 47/3, 81-391 Gdynia  

NIP: 588-193-86-47

     
telefon:   numer rachunku bankowego:
58 718 66 12, 730 908 302, fax 58 718 44 91   BRE Bank S.A. w Warszawie – Mbank
    PL 68 1140 2017 0000 4202 1017 0555
email:   SWIFT BREXPLPWMUL

sekretariat@janik-kancelaria.pl