Kancelaria Adwokacka Honorata Janik-Skowrońska
PL EN

Czy podmiot leczniczy ma obowiązek wydania oryginału dokumentacji medycznej pacjentowi?

wstecz

Kazus:

Do placówki medycznej przychodzi pacjent. Pacjent oświadcza, że nie jest zadowolony z usługi świadczonej przez lekarza tam pracującego. Pacjent uważa, że na skutek złej diagnozy poniósł szkodę w postaci rozstroju zdrowia. Żąda wydania mu oryginału dokumentacji medycznej.

Co zrobić w takiej sytuacji?

Placówka medyczna powinna wypożyczyć pacjentowi oryginał dokumentacji medycznej. W takiej sytuacji należy zrobić kserokopię całej dokumentacji medycznej i pozostawić ja w placówce, a pacjentowi wydać oryginał. Jest to bardzo istotne w sytuacji, gdy pacjent zdecyduje się np. pozwać palcówkę. Pozwoli to na zweryfikowanie, czy w oryginale dokumentacji nie wprowadzono zmian lub dopisów. Taka możliwość porównania obu kompletów dokumentacji medycznej – oryginału i kopii) może mieć kluczowe znaczenie dla postepowania dowodowego prowadzonego przed sądem.

Istotnym jest, aby przekazując dokumentację pacjentowi zadbać o to, aby pacjent na piśmie poświadczył, iż otrzymał oryginał dokumentacji i aby zobowiązał się do jej zwrotu w określonym terminie. Warto również aby pacjent poświadczył, iż został pouczony o treści obowiązujących przepisów oraz że ma świadomość iż będzie odpowiedzialny za prawidłowe przechowywanie dokumentacji. Prawidłowe i kompletne sformułowanie pokwitowania odbioru dokumentacji jest ważne.

To, w jaki sposób podmiot leczniczy ma obowiązek udostępnienia dokumentacji medycznej zostało określone w art. 27 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. ze zm. (Dz.U. 2009 Nr 52, poz. 417) i w innych przepisach wykonawczych.

Jak wynika z Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 kwietnia 2016 r. sygn.. akt II OSK 2361/15 „Stosowana przez podmiot leczniczy praktyka, polegająca na nieudostępnianiu oryginałów dokumentacji medycznej pacjentom, jest praktyką bezprawną. Dostęp do dokumentacji medycznej jest prawem pacjenta, które może być zrealizowane poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu”.

Zarządzając placówką medyczną należy pamiętać o konsekwencjach odmowy udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi.

Jedna z przychodni w Wągrowcu została ukarana przez Rzecznika Praw Pacjenta karą w wysokości 50.000 zł za nieuzasadniona odmowę pacjentom lub osobom upoważnionym na mocy ustawy oryginałów dostępu do dokumentacji medycznej. Mimo tego, iż placówka medyczna odwołała się od tej decyzji – na mocy orzeczenia z dnia 13 kwietnia 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę przychodni i tym samym uznał decyzję Rzecznika Praw pacjenta za prawidłową.

Szybki kontakt

     
adres:   dane firmy:
ul. Świętojańska 47/3, 81-391 Gdynia  

NIP: 588-193-86-47

     
telefon:   numer rachunku bankowego:
58 718 66 12, 730 908 302, fax 58 718 44 91   BRE Bank S.A. w Warszawie – Mbank
    PL 68 1140 2017 0000 4202 1017 0555
email:   SWIFT BREXPLPWMUL

sekretariat@janik-kancelaria.pl