Kancelaria Adwokacka Honorata Janik-Skowrońska
PL EN

Czemu służu ustanowienie opieki współdzielonej/kontaktów - a WIĘŹ

wstecz

 

W mojej pracy wyznaję zasadę, że prawo ma służyć ludziom, a stosowanie prawa to sztuka.

 

Każda sprawa jest inna, a każde dziecko, które na skutek rozstania rodziców staje się osobą, co do której należy podjąć bardzo ważne decyzje jest indywidualnością. W momencie rozstania rodziców należy zadecydować o tym, w jaki sposób każdy z rodziców będzie wywiązywał się ze swojego obowiązku oraz prawa kształtowania życia, odczuć, emocji, umiejętności, sposobu radzenia sobie z trudnościami, rozwiązywania konfliktów, kłopotów i wielu innych aspektów dotyczących swojego dziecka.

 

Najkorzystniejszą sytuacją dla dziecka oraz rodziców jest wypracowanie porozumienia w tym zakresie. Wypracowanie porozumienia nie jest łatwe. Jest to ogrom pracy, jaki należy włożyć w ustalenie potrzeb, punktu widzenia oraz kierunku podążania dziecka, każdego rodziców z osobna oraz tych rodziców razem – w zakresie współdzielenia opieki.

 

W sytuacji w której nie dochodzi do zawarcia porozumienia – należy jak najszybciej doprowadzić do zabezpieczenia/uregulowania sposobu sprawowania opieki nad dzieckiem w formie opieki współdzielonej lub uregulowania kontaktów.

 

Czemu to służy i dlaczego jest takie ważne?

Szybkie i stabilne uregulowanie sytuacji opiekuńczej małoletniego dziecka jest bardzo ważne z punktu widzenia zabezpieczenia podstawowych potrzeb małoletniego, jakimi są w tym przypadku stabilność sytuacji oraz swobodna możliwość relacji z obojgiem rodziców.

Aspekt możliwości budowania i umacniania więzi miedzy dzieckiem, a każdym z rodziców jest o tyle istotny, że w bieżącej sytuacji dziecka daje poczucie bezpieczeństwa, a na przyszłość pozwala dziecku wyposażyć się w instrumenty pozwalające m.in. na budowanie określonych relacji w życiu dorosłym.

Ważne jest to, że do budowania więzi niezbędna jest dostępność i obecność rodzica w życiu dziecka, osobisty kontakt (twarzą w twarz), fizyczna bliskość i czułość, zabawa i wesołość w kontakcie z dzieckiem, uważność i zaciekawienie dzieckiem oraz szacunek i akceptacja dla jego uczuć.

Z tych tez względów, bardzo istotne znaczenie ma szybkość reakcji w zakresie ustalenia swobodnych, niczym niezakłóconych kontaktów, bądź adekwatnej formy opieki współdzielonej.

„Więź to emocjonalny związek miedzy dwiema osobami powstający w długotrwałym procesie. Jest to relacja zamknięta, skupiona na konkretnym człowieku, który wywołuje takie zachowania, jakie nie dzieją się w kontakcie z innymi. (…).

Pierwotna więź jest wzorem dla wszystkich kolejnych relacji w życiu człowieka, a jej jakość zależy od jakości sprawowanej opieki. Ma znaczący wpływ na rozwój dziecka i jego funkcjonowanie w życiu dorosłym. Sposób, w jaki tworzymy relacje z opiekunem pierwotnym rzutuje na późniejsze relacje z ludźmi, zdolność do ich budowania i utrzymywania. Ma ogromny wpływ na kondycję psychiczną i kształtowanie się samooceny. Wzorce relacji stworzone w pierwszych latach życia silnie wpływają na poglądy, postępowanie, a także umiejętności autorefleksji i radzenia sobie w trudnych sytuacjach.” Towarzystwo Nasz Dom/PRIDE Adopcja 2017

 

Szybki kontakt

     
adres:   dane firmy:
ul. Świętojańska 47/3, 81-391 Gdynia  

NIP: 588-193-86-47

     
telefon:   numer rachunku bankowego:
58 718 66 12, 730 908 302, fax 58 718 44 91   BRE Bank S.A. w Warszawie – Mbank
    PL 68 1140 2017 0000 4202 1017 0555
email:   SWIFT BREXPLPWMUL

sekretariat@janik-kancelaria.pl