Kancelaria Adwokacka Honorata Janik-Skowrońska
PL EN

Cykl spotkań - Prawo Rodzinne - LIPIEC 2015

wstecz

Jakiś czas temu w naszej kancelarii organizowaliśmy cykl spotkań z zakresu prawa rodzinnego, które cieszyły się sporym zainteresowaniem. Na prośbę Naszych Klientów powracamy z nową tematyką.

Celem spotkań jest zdobycie praktycznej wiedzy na temat praw i obowiązków małżonków, macierzyństwa, ojcostwa, władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi.

Sprawy rozwodowe są jednymi z najczęściej toczących się przed sądami postępowań. Niektóre z nich przebiegają szybko i małżonkowie rozstają się w zgodzie, jednak znacznie częściej zakończenie małżeństwa jest bardzo trudne, gdyż mąż lub żona nie chce się zgodzić na rozwód, sprzeciwia się ustaleniu kontaktów z dziećmi, bądź utrudnia podział majątku. Rozwód, obok śmierci małżonka i ciężkiej choroby, to jedna z najbardziej stresogennych sytuacji w życiu. Rozstanie z małżonkiem nie musi jednak oznaczać końca świata. Po emocjonalnym uporaniu się z negatywnymi emocjami, żalem, poczuciem winy i złością można zacząć patrzeć w przyszłość bardziej optymistycznie, a nawet pomyśleć o nowym satysfakcjonującym związku. Jak uniknąć wzajemnych przepychanek na sali sądowej? Jak dzielić się opieką nad dziećmi? Co z podziałem majątku? I co ze zranionymi uczuciami oraz zawiedzionym zaufaniem? Jak przetrwać rozwód? Na te wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w trakcie spotkań. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

 

Terminy i skrócony program ramowy: 

 

7 lipca 2015 r. (wtorek)

Być Rodzicem – prawo, czy obowiązek?

- zakres władzy rodzicielskiej

- uprawnienia sądu

 

Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom w pełnym zakresie od chwili jej powstania do daty jej wygaśnięcia. Ten typowy stan może podlegać zakłóceniom, spowodowanym niewłaściwym sprawowaniem władzy rodzicielskiej przez rodziców, bądź czynnikami natury obiektywnej, od nich niezależnymi. W takich sytuacjach musi interweniować sąd, rozstrzygając o pozbawieniu, zawieszeniu, lub ograniczeniu władzy rodzicielskiej z powodu nienależytego jej wykonywana.

 

 

14 lipca 2015 r. (wtorek)

Kontakty z dzieckiem w świetle Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

 

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym rodzice i ich dziecko mają nie tylko prawo, ale wręcz obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Te kontakty, to nie tylko odwiedziny, spotkania, ale również, gdy rodzic jest daleko – prowadzenie korespondencji i korzystanie z różnych środków porozumiewania się na odległość. Warto wiedzieć, że nawet gdy rodzic jest pozbawiony władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, to nadal ma prawo do kontaktów z nim, chyba że sąd postanowi inaczej ze względu na bezpieczeństwo dziecka. Prawo do kontaktów z dzieckiem przysługuje rodzicom także wtedy, gdy dziecko przebywa w placówce opiekuńczo-wychowawczej czy rodzinie zastępczej. 

 

21 lipca 2015 r. (wtorek)

Decyzja – rozwód. I co dalej?

 

Małżonkowie dwojako podchodzą do kwestii rozwodu. Dla jednych jest to bolesne doświadczenie końca czegoś, co było dla nich niezmiernie ważne. Rozstanie, którego nie chcą, ale decydują się na nie ze względu na wolę drugiej strony lub zdrowy rozsądek. Inni podchodzą do niego jak do drugiej szansy, wyzwolenia z toksycznej relacji lub nawet więzienia. Nie mogą się doczekać, aż ułożą sobie życie na nowo.

 

28 lipca 2015 r. (wtorek)

Podział majątku – sprawy majątkowe po rozwodzie.

 

W czasie gdy między małżonkami istnieje system wspólności majątkowej podział majątku jest wykluczony. Wynika to z charakteru więzi łączącej małżonków. W chwili jednak gdy dojdzie do ustania wspólności majątkowej małżeńskiej np. w wyniku umowy o rozdzielności lub rozwodu, kwestia ta wygląda zupełnie inaczej. Majątek objęty wcześniej wspólnością majątkową małżeńską, co prawda nadal jest współwłasnością małżonków, ale już na zupełnie innych zasadach. Współwłasność ta może zostać bowiem zniesiona, bądź umownie, bądź sądowo.

Miejsce spotkań:

Siedziba kancelarii adwokat Honoraty Janik -Skowrońskiej Gdynia ul. Starowiejska 52/4

Warunki uczestnictwa:

Podstawą wzięcia udziału w spotkaniu jest przesłanie zgłoszenia na adres mailowy sekretariat@janik-kanclearia.pl lub zgłoszenie telefoniczne na nr: 58 718 66 12, 730 908 302, fax 58 718 44 91. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Szybki kontakt

     
adres:   dane firmy:
ul. Świętojańska 47/3, 81-391 Gdynia  

NIP: 588-193-86-47

     
telefon:   numer rachunku bankowego:
58 718 66 12, 730 908 302, fax 58 718 44 91   BRE Bank S.A. w Warszawie – Mbank
    PL 68 1140 2017 0000 4202 1017 0555
email:   SWIFT BREXPLPWMUL

sekretariat@janik-kancelaria.pl